Ciołek-3, wieś, k. Lubliniec, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolek-3, PL.
Lat 50.7333 Long 18.8833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ciołek - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)
Czolka - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Approx. [Kalina] Lat 50.7333 Long 18.8833 http://www.fallingrain.com/world/PL/29/Kalina.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Lubliniec

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołek - niem. Czolka, ob. Kalina
[Vol 3, pp. 679 Kalina, Kallina - wies, pow. lubliniecki, par. Cieszowa, nad granica Krol. Polskiego, o 2 1/4 mili na pln.-wschod od Lublińca, ma wraz z pustk. Czolka 50 osad, 844 mr. roln. Wedlug Knie [sic] do K. naleza pustkowia: Kaczmarzyk, Odrzykoń, Ostrzęże, Czolka.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Lubliniec, Poland Page
Other names: Lublinek
World:Poland
Latitude 50.6667 Longitude 18.6833
http://www.fallingrain.com/world/PL/29/Lubliniec.html

Cieszowa, Poland Page
World:Poland
Latitude 50.6667 Longitude 18.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/29/Cieszowa.html

Kalina, Poland Page
World:Poland
Latitude 50.7333 Longitude 18.8833
http://www.fallingrain.com/world/PL/29/Kalina.html
Input by: tmc, 2 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License