Ciołek-2, młyn, k. Gostynin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolek-2, PL.
Lat 52.4333 Long 19.4333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Mill/młyn

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Approx. [using coords for Rataje] lat 52.4333 long 19.4333 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Rataje.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Gostynin

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

1800s

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołek - mlyn i osada lesna, pow. gostynski, gm Rataje, par. Gostynin.
Ma 1 dm, 11 mk, 63 morg. obszaru. […]
Slownik geograficzny Królestwa Polskiego (Vol. 1, pp.703)

Rataje, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.4333 Longitude 19.4333
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Rataje.html

Gostynin, Poland Page
Other names: Gostyn [Gostyn2]
World:Poland
Latitude 52.4333 Longitude 19.4833
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Gostynin.html

Input by: tmc, 31 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License