Ciołek-1, wieś, k. Łódz, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Ciolek-1, PL.
Lat 51.95 Long 19.5333333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś*

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.95 Long 19.5333333 http://www.fallingrain.com/world/PL/43/Ciolek.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Łódz

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiazania:

The place is in the vicinity of the Brzeziny town, which has links to the Cioleks and Ciolek-Maciejowski family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciołek, Poland
Lat: 51.95 Long: 19.5333333
est. current popul. 67,263 [way too high! - tmc]
http://www.fallingrain.com/world/PL/43/Ciolek.html
Input by: tmc, 18 Mar 2009

Ciołek, 23 km (14 miles) from Lodz - http://iguide.travel/%C5%81%C3%B3d%C5%BA/Drinking

"Wieś Ciołek jest jedną z najmłodszych miejscowości w gminie Stryków. Zasadniczo do końca
XIX w. brak wzmianek wskazujących na jej istnienie, a dotychczas prowadzone prace archeologiczne
nie dostarczyły żadnych informacji o działalności człowieka na obszarze sołectwa.
Wiadomo, że tereny dzisiejszego sołectwa znajdowały się na początku XVI w. w obrębie
parafii Koźle, położonej w dekanacie szczawińskim, archidiakonacie łęczyckim. W 1576 r. były
własnością szlachecką, położoną w parafii Koźle, powiecie brzezińskim, województwie łęczyckim.
Źródła XIX-wieczne wskazują, że tereny sołectwa znajdowały się w obrębie parafii Koźle, gminie
Bratoszewice, w powiecie brzezińskim. Na początku XIX w. stanowiły część dóbr Fryderyka Józefa
Wolskiego z Podhajec, herbu Półkozic. W 1836 r. majątek w Osse wraz z terenami sołectwa przejęła
córka Józefa Wolskiego – Helena, z męża hrabina Krukowiecka."
http://gmina.strykow.sisco.info/zalaczniki/834/zal_241.pdf
Input by: tmc, 18 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License