Cieląż, wieś, k. Dołhobyczów (PL), Lvivska Oblast, UA

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa (0%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Cielaz, UA.
Lat 50.5167 Long 24.2667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Cielaz - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html
Cieladz - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html
Cielądz http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html
Tselenzh - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lvivska Oblast, Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.5167 Long 24.2667 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Dołhobyczów, Polska

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place might have been a property of members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Cielaz Tselenzh, Ukraine Page
Other names: Cieląż,Cielaz,Cieladz,Cielądz
World:Ukraine
Lat 50.5167 Long 24.2667
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Tselenzh.html

Input by: tmc, 10 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License