Cielaki-2, wieś, k. Kuropole, Vitebskaya Voblasts, BY

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa (0%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Cielaki-2, BY.
Lat 54.6167 Long 26.5833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Telyaki-2 - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Telyaki2.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vitebsk woj., Bialorus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 54.6167 Long 26.5833 http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Telyaki2.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Kuropole

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place might have been a property of members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Telyaki, Belarus Page
Other names: Cielaki
World:Belarus
Lat 54.6167 Long 26.5833
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Telyaki2.html
Input by: tmc, 10 Apr 2009

Telaki, ws. pow. dzisienski. 2 okr. pol., Gm Podstawy (o 8 w.), okreg wiejski Kuropole, 69 dusz.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/281

Kuropol'ye, Belarus Page
Other names: Kuropolʼye,Kuropole
World:Belarus
Latitude 55.2167 Longitude 26.8667
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Kuropolye.html

Until 1939 Kuropole was apart of Lithuania
www.lithuaniangenealogy.org/databases/lithuania/gazetteer/1939/index2.html ?letter=K

Input by: tmc, 29 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License