Cielaki-1, wieś, k. Sokołów Podl., Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Cielaki, PL.
Lat 52.5667 Long 22.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Cielaki - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/281
Telaki - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Telaki.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5667 Long 22.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Telaki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sokołów Podlaski

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).

 • In 1676 - Dębe, Guty i Telaki were owned (and paid poll taxes ["pogłówne"] for) by Władysław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).
 • Related places/powiązania:

The nearby Kosow village - a property of the Ciołek-Kossowski family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Telaki // Cielaki
ws i folw. na rzeka b. n. po sokolowski, gm. i par. Kossow. […] W r 1827 bylo 47 dm., 328 mk.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/281

Telaki, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.5667 Longitude 22.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Telaki.html

Input by: tmc, 19 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License