Cichobórz, wieś, k. Hrubieszów, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Cichoborz, PL.
Lat 50.7167 Long 23.9833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Cichobuz [1453] - (Jardetzky 1992:204)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7167 Long 23.9833 http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Cichoburz.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Hrubieszow

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Cichoborski family (Jardetzky 1992:204,208).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1453 - (Jardetzky 1992:204)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Cichoburz, Poland Page
Other names: Cichobórz,Cichoborz
World:Poland
Latitude 50.7167 Longitude 23.9833
http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Cichoburz.html

Cichobuz [1453] (Jardetzky 1992:204) - Cichoborski (Jardetzky 1992:204,208)

CICHOBÓRZ, gm. Hrubieszów, pow. Hrubieszów
Wieś położona na wschodnim skraju gminy Hrubieszów, nad rzeką Bug, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. […] W 1431 roku Władysław Jagiełło nadał ją księciu bełskiemu Ziemowitowi V w nagrodę za udział w walkach ze zbuntowanym księciem Świdrygiełłą. Ten w roku 1432 nadał ją Jakubowi z Cichoborza herbu Ciołek. Następnymi właścicielami byli dwaj bracia: Piotr i Mikołaj z Cichoborza wymieniani w roku 1456 (A. Boniecki, t. III, s. 157). W 1463 roku wieś była w posiadaniu Baltazara z Cichoborza herbu Ciołek (3/4 łana), Sokołowskiej (3 i 1/2 łana) i Jana Korytki, żonatego z Anną z Wszepsów (1 łan). Tych trzech właścicieli wymienia rejestr poborowy z 1472 roku i wówczas było tutaj 5 i 1/4 łana użytków, a w części Sokołowskiej także karczma. Ponadto we wsi istniały dwa młyny. Baltazar z Cichoborza był synem Piotra, a ożenił się z Anną, córką Aleksandra z Husynnego. Następnymi właścicielami wsi byli: Śmieszek (1491 r) i Mścisław (1492) z Cichoborza. Rejestr poborowy z 1531 roku notował tutaj 1 i l/4 łana użytków. W 1578 roku wieś była w posiadaniu Górków, od których dzierżawiła Międzyrzecka.
http://www.hrubieszow.info/weblinks.php?cat_id=8&weblink_id=261

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License