Chylice-2, wieś, k. Grodzisk Maz., Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: Moderate/średnia (c. 50%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chylice-2, PL.
Lat 52.0833 Long 20.5500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0833 Long 20.5500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Chylice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Grodzisk Mazowiecki

 • Significance/rola miejsca:

Very likely a property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Chylice, Poland Page
World:Poland
Lat 52.0833 Long 20.5500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Chylice.html

Input by: tmc, 26 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License