Chronów, wieś, k. Nowy Wiśnicz, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chronów, PL.
Lat 49.9000 Long 20.5399
http://www.fallingrain.com/world/

http://maps.google.com/maps?q=49.9000+20.5399+(Chronów)&ll=49.9000,20.5399&spn=05.0,05.0&t=k&hl=en

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Approx. Lat 49.9000 Long 20.5399 - based on the visual identification of the village in the maps and satellite imagery, maps.google.com - tmciolek 14 Apr 2012.
NOTE: Until Apr 2012 geographical location this village was misidentified and was given the value of Lat 51.3667 Long 20.9333 (http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Chronow.html), and erroneously situated it near Radom)

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Nowy Wiśnicz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Nowy Wisnicz, Poland Page
Other names: Nowy Wiśnicz,Wisnicz Nowy,Wi?nicz Nowy
World:Poland
Lat 49.9167 Long 20.4667
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Nowy_Wisnicz.html

Chronow, Poland Page
Other names: Chronów
World:Poland
Lat 49.9167 Long 20.5500
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Chronow.html

CHRONÓW DOLNY i GÓRNY (1238 Chronow z fals. z XIV w., 1349 Chronow, 1398 Nagorzni Chronow, 1399 Inferior Chronow, 1406 Crhonow, Crochonow, 1415 Cronowo, 1420 Crąchnow, Crochonow, 1426 Cronow, 1440 Chronowo) 4 km na SE od Wiśnicza Nowego.

[…]
1446 Anna z Ch. ż. Franką z Ch. sprzedaje za 3 grz. Janowi Ciołkowi z Ch. całą cz. swej ojcowizny zw. Ciołkowskie (Czolkowszke) w Ch.;
[…]
1397-1402 Jan Ciołek z Ch. br. Macieja i Stanisława (SP 8, 5919, 7804, 7901, uw. 226/11, 227/14, 228/9, 238/4; ZCz. 1 s. 21, 73);
[…]
1402-9 Andrzej Ciołkowicz, s. Ciołka z Ch. (ZCz. 1 s. 73, 246);
[…]
Po 1448 […] Helena i Stachna z Ch. cc. Macieja Ciołka sprzedają za 4 grz. Janowi Ciołkowi swoją cz. w Ch. (ZCz. 4 s. 14);
[…]
1463 Jan Ciołek z Ch. (ZCz. 4 s. 245);
[…]
1479 Mik. Ciołek z Ch. sprzedaje za 3 grz. Mik. Marciszowi z Ch. 2 stajania roli w Ch. k. granic Święszka i drugie powyżej Nizin oraz brzeg [rzeki] tamże, przy którym może urządzić sadzawkę rybną (ZCz. 5 s. 31);
[…]
1503 Jakub Ciołkowic z Ch. sprzedaje za kopę gr Andrzejowi Święszkowicowi z Ch. niwę rozciągającą się od granicy kobylskiej do innych ról (ZCz. 7 s. 158a);
[…]
Po 1503 […] Mik. Załęski sołtys z Załęża, i Jakub Ciołek z Ch. sprzedają za 20 grz. Janowi Jarząbowi z Ch. swe cz. dziedz. w Ch. (ZCz. 7 s. 180);
[…]
Po 1517 Zofia wd. po Wojciechu Ciołku z Ch. zeznaje, że odebrała od swego teścia Marcina 12 grz. swego posagu zapisanego niegdyś przez męża w Ch. Resztę posagu i wiana zastawia swoim i Wojciecha dzieciom;
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=3922
Input by: tmc, 13 Apr 2012

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License