Chroberz, kosciół, k. Pińczów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek crest/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chroberz, PL.
Lat 50.4333 Long 20.5667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Church/kosciół

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.4333 Long 20.5667 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Chroberz.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pińczów

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

Kościół Wniebowzięcia M.B. i św. Jana Kantego - […] wzniesiony ok. 1550 z fundacji Stanisława Tarnowskiego kasztelana zawichojskiego, późniejszego wojewody sandomierskiego. Gotycko renesansowy. Wewnątrz sklepienia kolebkowe z lunetami z nałożonymi żebrami ze zwornikami, w nawie o układzie sieciowym wsparte na filarach przyściennych, w prezbiterium o układzie krzyżowym z żebrem jarzmowym wsparte na ostrosłupowych wspornikach. Na zwornikach herby: w prezbiterium Leliwa Tarnowskiego i Ciołek jego żony Barbary Drzewickiej, w nawie częściowo późniejsze Starykoń - Wielopolskich, Odrowąż Szydłowieckich, Półkozic - Ligęzów, Dębno, Nieczuja i Korczak z literami Zygmunta Ziółkowskiego kanonika krakowskiego.

http://www.sandomierskie.com/kraj/Ponidzie/chroberz.htm

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

ok. 1550 - http://www.sandomierskie.com/kraj/Ponidzie/chroberz.htm

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Chroberz - miejscowość na Nidą, przy drodze do Wiślicy, ok. 17km od Pińczowa. […]

Kościół Wniebowzięcia M.B. i św. Jana Kantego - parafia w Chrobrzu istniała już w XIIw., informacje na temat kościoła pochodzą z 1326 r, obecny wzniesiony ok. 1550 z fundacji Stanisława Tarnowskiego kasztelana zawichojskiego, późniejszego wojewody sandomierskiego. Gotycko renesansowy. Wewnątrz sklepienia kolebkowe z lunetami z nałożonymi żebrami ze zwornikami, w nawie o układzie sieciowym wsparte na filarach przyściennych, w prezbiterium o układzie krzyżowym z żebrem jarzmowym wsparte na ostrosłupowych wspornikach. Na zwornikach herby: w prezbiterium Leliwa Tarnowskiego i Ciołek jego żony Barbary Drzewickiej, w nawie częściowo późniejsze Starykoń -Wielopolskich, Odrowąż Szydłowieckich, Półkozic - Ligęzów, Dębno, Nieczuja i Korczak z literami Zygmunta Ziółkowskiego kanonika krakowskiego.
http://www.sandomierskie.com/kraj/Ponidzie/chroberz.htm

Chroberz, Poland Page
World:Poland
Lat 50.4333 Long 20.5667 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Chroberz.html
Input by: tmc, 17 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License