Chojno, wieś, k. Łęczna, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chojno, PL.
Lat 51.1833 Long 23.0667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1833 Long 23.0667 http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chojno_Nowe.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łęczna

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:204)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

Chojno [1516] - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Judging by the relatively late date the village was acquired/mentioned is a group of two villages in Lubelski region, the most probable place is:

Chojno Nowe, Poland Page
Other names: Chojno
World:Poland
Lat 51.1833 Long 23.0667
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chojno_Nowe.html

Chojno Stare, Poland Page
World:Poland
Lat 51.1833 Long 23.1000
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chojno_Stare.html

Input by: tmc, 22 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License