Chlebów, wieś, k. Skierniewice, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chlebow, PL.
Lat 51.9333 Long 19.9500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9333 Long 19.9500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Chlebow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Skierniewice

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzyński family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Andrzej Chądzyński (zm. 1632 lub 1633) - starosta nurski i jezierski, wojewoda podlaski, kasztelan wiski – dobra w Pęcicach, Komorowie, Chlebowie i okolicy odziedziczył po ojcu, później zaś sukcesywnie dokupował nowe części, dzięki czemu stał się jednym z najzamożniejszych właścicieli w okolicy. Był protoplastą licznej gałęzi rodziny [Ciołek-] Chądzyńskich, właścicieli okolicznych majątków gospodarujących tu aż do początków XIX wieku.
http://www.tajemnicatekli.pl/our_locality_polish.htm

Chlebow, Poland Page
Other names: Chlebów
World:Poland
Lat 51.9333 Long 19.9500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Chlebow.html

Input by: tmc, 28 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License