Chełm, miasteczko, Chełm, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chelm, PL.
Lat 51.1333 Long 23.5000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Kholm - http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chelm.html
Helm - http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chelm.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1333 Long 23.5000 http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chelm.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

text

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1431 a Ciołek (possibly Iohannes Ciolek de Vnikow or Andreas de Zelechow, the younger) was a "burgrabius Chelmensis" i.e. Burgrave (Burggraf) [castellanus] of Chelm - Jardetzky (1992:107).
 • In 1565 Andrzej Bzicki (d. 1567) was a kasztelan of Chełm - http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bzicki, Wisłocki and Bieniaszewski (2004:271).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Andrzej Bzicki (zm. 1567) – kasztelan chełmski, w 1555 został senatorem. Wraz ze Stanisławem Żółkiewskim i Erazmem Otwinowskim reprezentował Rzeczpospolitą w poselstwie do Turcji.
Ożenił się z wdową Anną z Pileckich Kobylańską (zm. 1576). W posagu otrzymał Bełżec. W 1558 Bzicki zamienił kościół na kalwiński zbór." - http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bzicki

Belzec, Poland Page
Other names: Bełżec
World:Poland
Lat 50.3833 Long 23.4333
http://www.fallingrain.com/world/PL/70/Belzec.html

Chelm, Poland Page
Other names: Chełm,Kholm
World:Poland
Lat 51.1333 Long 23.5000
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Chelm.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License