Chechło, wieś, k. Olkusz, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chechlo, PL.
Lat 50.3667 Long 19.5167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.3667 Long 19.5167 http://www.fallingrain.com/world/PL/35/Chechlo.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Olkusz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Gutowski family - http://www.chechlo.com.pl/?page=sakralne.html

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1800s - http://www.chechlo.com.pl/?page=sakralne.html

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Chechło - Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Polska
Gmina Klucze
Klasycystyczny kościół parafialny pochodzi z 1807 r. […] Cmentarz. Na cmentarzu zobaczyć można zabytkowe XIX-wieczne nagrobki właścicieli tutejszych dóbr. Na lewo od wejścia znajduje się pięć nagrobków w kształcie wyciągniętej piramidy z wyrytymi herbami rodzin szlacheckich: Wiśniewskich herbu Prus, a także z herbami Szreniawa i Ciołek.
http://www.odyssei.com/pl/travel-tips/17489.html

"Za budynkiem kościoła znajduje się cmentarz z kamienną kolumną Kmitów z 1789 r, zdobioną herbem Śreniawa. Na lewo od wejścia znajduje się pięć nagrobków w kształcie wyciągniętej piramidy z wyrytymi herbami. Treść napisów na tych najstarszych nagrobkach jest następująca. Na pierwszym od bramy cmentarnej z herbami Prus i Zaręba […] Drugi z herbami Szreniawa i Ciołek: "W tym Grobie Złożone jest Ciało właścicielki Dóbr tutejszych Chechło Franciszki Xawery Gutowskiej Pełnej uwielbienia i szacunku a u Świata mało znanych Cnót Których Świadectwo jako należną Część Ku wiecznej pamięci na tym Smutnym grobowcu złożył Przyjaciel i Świadek Całego doczesnego Życia Zmarłej w dniu 27 marca 1865 r. Zdrowaś Marya". Trzeci z herbem Prus: [..] Czwarty z herbem Prus: […]. Piąty z herbem Szreniawa i Ciołek: " Tu spoczywają Zwłoki Franciszka Xawerego w r. 1851 dn. 8 marca i Antoniny z Kmitów w r. 1852 dn. 27 marca zmarłych małżonków Gutowskich Dóbr tutejszych Chechło właścicieli oraz Anny Korulskiej w dn. 28 paź. 1851 r. zm. Przywiązana Córka pierwszych i wdzięczna Siostra ostatniej prosi pobożnych o westchnienie za Nimi do Boga."
http://www.chechlo.com.pl/?page=sakralne.html

Chechlo, Poland Page
Other names: Chechło
World:Poland
Lat 50.3667 Long 19.5167 http://www.fallingrain.com/world/PL/35/Chechlo.html

Input by: tmc, 10 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License