Chądzyń, wieś, k. Małkinia, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Accuracy/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Chadzyn, PL.
Lat 52.6000 Long 22.3167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Chabdyno - (Jardetzky 1992:207)
Chabzyno - (Jardetzky 1992:204)
Chabdzino - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/867

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6000 Long 22.3167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Chadzyn.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Małkinia

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzynski family - Jardetzky (1992:108,204).

Chadzyn - in 1474 a property of Bernard Ciolek-Chadzynski ("Bernard z Chadzynia") - Bledzki (2009b)
Chadzyn - in 1490 a property of Andrzej Ciolek-Chadzynski ("Andrzej z Chadzynia") - Bledzki (2009b)
Chadzyn - in 1567 a property of Stanislaw Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).
Chadzyn - in 1580 a property of Anna Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).
Chadzyn - in 1676 a property of Jan Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).
Chadzyn - in 1722 a property of Piotr Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).
Chadzyn - in 1747 a property of Jan Ciolek-Chadzynski - Kosieradzki (2009b).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1428 - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Chadzyn, Poland Page
Other names: Chądzyń
World:Poland
Latitude 52.6000 Longitude 22.3167
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Chadzyn.html

Input by: tmc, 1 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License