Bzite, wieś, k. Krasnystaw, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bzite, PL.
Lat 51.0500 Long 23.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.0500 Long 23.1833 http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Bzite.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Krasnystaw

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Bzicki family.

Bzicki h. Ciołek, pisali się z Bzitego w Chełmskiem, ale i z Bzic; gn. Bzite w z. chełmskiej; z nich 1 kasztelan 1557-1565; w XVII wieku posiadali swoje dobra w ziemi chełmskiej i przemyskiej; wylegitymowani ze szlachectwa w XIX w. Źródła: Bon. II 300; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Bzite, Poland Page
World:Poland
Lat 51.0500 Long 23.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Bzite.html

Bzice - currently, an unidentified placename - tmciolek, 9 Dec 2009.

Bzite - wies z folwarkami Bzite i Walercin, pow. krasnostawski,[…]
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/522

Input by: tmc, 26 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License