Bylew, wieś, k. Konin, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bylew, PL.
Lat 52.3333 Long 18.4167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bilewo - Wisłocki and Bieniaszewski (2004:271).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.3333 Long 18.4167 http://www.fallingrain.com/world/PL/37/Bylew2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Konin

 • Significance/rola miejsca:

A property rented by the Ciołek-Bzicki family.

 • In the late 1600s Alexander Bzicki and his wife, Maria Siedlecki (d. of Mikolaj) rented from Anna Trzciński two villages - Bilewo and Smolniki - Wisłocki and Bieniaszewski (2004:271).
 • Related places/Powiązania:

The nearby village of Smolniki.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Bziccy h. Ciołek z Bzitego w ziemi chełmskiej. […] Aleksander 1668 r. oprawił posag 600 zł. żonie swej Marii Siedleckiej, córce Mikołaja (N.225 k.591v). Oboje wydzierżawili od wdowy Anny Trzcińskiej wsie Bilewo i Smolniki (I. Kon.60 k.915)." - Wisłocki and Bieniaszewski (2004:271).

Bylew, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3333 Long 18.4167
http://www.fallingrain.com/world/PL/37/Bylew2.html

Input by: tmc, 2 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License