Bukówno, wieś, k. Białobrzegi, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bukowno, PL.
Lat 51.5500 Long 20.8500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bukowno - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Bukowno.html

http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Bukowno.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.5500 Long 20.8500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Bukowno.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Białobrzegi

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

Jan Ciolek z Zelechowa, Bukówna i Odechowa h. wl. (3.431.159) ca 1490 - http://www.wielcy.pl/minakowski?m=NG&n=3.431.159

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Bukowno, Poland Page
Other names: Bukówno
Lat 51.5500 Long 20.8500
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Bukowno.html

Other, much less likely Bukowno places are:
Bukowno city Poland Lat: 50.77 Long: 19.37
Bukowno city Poland Lat: 50.28 Long: 19.45
Bukowno city Poland Lat: 50.28 Long: 19.42
Bukowno Krotka Wies city Poland Lat: 50.77 Long: 19.35 [near Czestochowa]
Bukowno Warszawa city Poland Lat: 50.77 Long: 19.35 [near Czestochowa]

Input by: tmc, 15 Mar 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License