Budziska, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Budziska, PL.
Lat 51.9833 Long 21.7833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9833 Long 21.7833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Budziska3.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Budziska, Parish: Dluga
Src: Stankiewicz (2006b)

4. Budziska
W 1580 r. wieś ta w par. Długa Szlachecka, była własnością Janusza Ciołka z Powsina, dziedzica wsi Dembe. Wg Słownika z 1900 r. - wieś w pow. warszawskim, gm. i par. Okuniew. Wraz z wsią Długa Szlachecka ma 288 mieszk., 2220 mr. dwors. i 685 włośc.
http://www.minskmaz.com.pl/phist,4,Halinow.html

Budziska, Poland Page
World:Poland
Lat 51.9833 Long 21.7833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Budziska3.html

Input by: tmc, 11 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License