Brzozówka, wieś, k. Staszów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Brzozowka, PL.
Lat 50.5333 Long 20.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.5333 Long 20.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Brzozowka.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Staszów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Głuski family.

Brzozówka - W końcu XIX wieku oraz na początku XX właścicielem folwarku we wsi był Władysław Moyzel do 1905 roku. Natomiast w 1909 zmarł Jan Głuski również właściciel Brzozówki, zapewne władający folwarkiem Brzozówka po rodzinie Głuskich. http://www.tuczepy.pl/asp/start.asp?page=pl_historia&f=f_historia&tytul=Historia

 • Related places/Powiązania:

The nearby Gluskis' property - Tuczępy village
The nearby Gluskis' property - Wierzbica village

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

1909

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Brzozowka, Poland Page
Other names: Brzozówka
World:Poland
Lat 50.5333 Long 20.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Brzozowka.html

Input by: tmc, 17 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License