Brzeziny, miasteczko, k. Łódz, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Brzeziny, PL.
Lat 51.8000 Long 19.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8000 Long 19.7500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Brzeziny.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łódz

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

A place inhabited by people with the surname Ciołek.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

http://gen.genealogiapolska.pl/headstones.php?country=Polska&state=%B3%F3dzkie&county=brzezi%F1ski&tree=

Brzeziny, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8000 Long 19.7500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Brzeziny.html

"nagrobek damy herbu Ciołek (Urszuli z Maciejowskich Leżeńskiej) wykonany w latach 1563-68, w kościele parafialnym w Brzezinach" [rzezbiarz: Jan Michałowicz z Urzędowa] - http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_michalowicz_z_urzedowa_jan

"Brzeziny leżą na krawędzi malowniczych wzniesień Wysoczyzny Łódzkiej. Prawa miejskie otrzymały przed 1327 r. Pierwsza wzmianka o Brzezinach mówi, że przed 1327 r. Władysław Łokietek podarował Brzeziny Bożywojowi, wojewodzie łęczyckiemu. Miasto było już wtedy rozwiniętym ośrodkiem, znajdowała się w nim m.in. siedziba kasztelanii. W 1339 r. Brzeziny przeszły z powrotem na własność króla. Prawa istniejącego już miasta potwierdził Kazimierz Wielki w 1364 r. Miasto było siedzibą dużego kompleksu dóbr królewskich, w 1462 r. weszło w posiadanie rodziny Lasockich, a w 1772 r. - Ogińskich."
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200137&nr=9

The web site http://www.brzeziny.pl/

The other Brzeziny, one in the Ukraine are:
Brzeziny (Brezany, Berzhan, Brezezany) -   "Together and Apart in Brzezany: Poles, Jews and Ukrainians 1919-1945" authored by Prof. Eva Hoffman.  Brzezany (East Galicia, now-a-days Berezhany in the Ukraine)  published by Ben Gurion University in Beer Sheba in 2002. This shtetl was called Berzhan in Yiddish and Brezany in German.
http://jewishwebindex.com/galicia.htm

Berezhany, Ukraine Page
Other names: Brzezhany, Brzezany, Brzeżany, Berejani
World:Ukraine
Lat 49.4500 Long 24.9333 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Berezhany.html

There is also a Brzeziny village in SE Poland

"Nazwę miejscowości, w formie Rostok, po raz pierwszy wymienia dokument z roku 1409. W tym czasie wieś ta należy do rodziny Rożenów z Rożnowa, Kąśnej i Jastrzębiej. W 1428 wspominane są razem: Roztoka i Brzeziny, jako własność sprzedana Zawiszy Czarnemu z Garbowa sandomierskiego, właścicielowi także Rożnowa od 1426 r."
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/wiesroztoka.htm

"W 1624 r. Andrzej Zborowski zatrzymuje sobie lewobrzeżną część wsi Tropie, na zachodnim brzegu Dunajca, wraz ze starym częściowo zapadłym zamkiem, a prawobrzeżną część Tropia, na wschodnim brzegu Dunajca, wraz z prawem patronatu do kościoła, odstępuje Barbarze Błońskiej z Żelichowa, żonie Jana, herbu Biberstein."
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/historia.htm

Input by: tmc, 11 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License