Brzesko, miasteczko, Brzesko, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Brzesko, PL.
Lat 49.9667 Long 20.6167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.9667 Long 20.6167 - http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Brzesko.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Brzesko

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żeleński family.
A property of Franciszek Żeleński (1741-1805), s. of Teodor Żeleński & Anny Pisarski - Filipczyk (n.d.)

 • Related places/Powiązania:

The villages of Brzezie, Letkowice, and Morsko

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Franciszek Żeleński, herbu Ciołek (1741-1805), syn Teodora i Anny z Pisarskich, szambelan dworu królewskiego Stanisława Augusta, kawaler orderów św. Stanisława (1786) i Orła Białego (1788), podstoli krakowski, a później kasztelan biecki, właściciel dóbr ziemskich Brzezie, Łętkowice, Brzesko, Morsko." Filipczyk (n.d.)

Brzesko, Poland Page
World:Poland
Lat 49.9667 Long 20.6167
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Brzesko.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License