Brześce, wieś, k. Góra Kalwaria, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Brześce, PL.
Lat 52.0333 Long 21.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Brzescie - Jardetzky (1992:207)
Brześce - http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Brzesce.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6667 Long 20.2500 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Brzescie.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Góra Kalwaria

 • Significance/rola miejsca:

Most likely this is the specific place which has been a property of the Ciołek-Brzeski family - Jardetzky (1992:207).

W 1363 r. ks Ziemowit nadaje Petroneli i Mikolajowi z Rożniszewa wsi: Chabdzino i Brzescie, ktore mu spadly spuscizna po Krzczonku (Kod Maz., 78, 79).
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/867

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Input by: tmc, 19 Apr 2009
Brzescie
Judging by coords of Chadzyn/Chabdzino
(Lat: 52.091667, Long: 21.159444 http://en.wikipedia.org/wiki/Habdzin)

The most likely place is
Brzesce, Poland Page
Other names: Brześce
World:Poland
Lat 52.0333 Longitude 21.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Brzesce.html

—-
$Brzeziec [1413] - Jardetzky (1992:204, 207) Derived surname: Brzeski [1418] - Jardetzky (1992:204)

This place cannot be, at present, identified. Slownik geograficzny mentions a place called Brzeziec
Brzeziec - ws, pow. Rudki, o 5 kil od Komarna.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/410

Komarno, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1500 Long 23.1167
http://www.fallingrain.com/world/PL/23/Komarno.html

But an intensive search in the www.fallingrain.com gazetteer fails to locate any suitable candidate for that location
- tmc, 8 May 2009.
end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License