Brońsko, wieś, k. Śmigiel, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Brońsko, PL.
Lat 52.0833 Long 16.5167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):
 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0833 Long 16.5167 http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Bronsko.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Śmigiel

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Piotrowski family.

BRONSKO Baltazar P[iotrowski, syn Jana P., z pierwszej zony]. cz. Czacki części dziedziczne w Czaczu i Brońsku wydzierżawił w r. 1502 Stanisławowi Dłuskiemu, burgrabiemu poznańskiemu (Kośc. 231 k. 170). Obok brata Jana t. r. współdziedzic w Piotrowie (P. 859 k. 245). […] http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30

 • Related places/Powiązania:

Piotrowo-1 - a nearby property of Piotrowski family.
Piotrowo-2 - a nearby property of Piotrowski family.
Czacz - a nearby property of Piotrowski family.
Podrzecze - a nearby property of Piotrowski family.
Swiekotki - a nearby property of Piotrowski family.
Glinsko - a nearby property of Piotrowski family.
Brudzewo - a nearby property of Piotrowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Input by: tmc, 22 Jan 2010

Bronsk
Bronsko
http://mapy.eholiday.pl/mapa-bronsko-smigiel-koscian.html
(less than 1 km N of Nowy Bialcz, close to the village Czacz)

Bronsko, Poland Page
Other names: Brońsko
World:Poland
Lat 52.0833 Long 16.5167
http://www.fallingrain.com/world/PL/42/Bronsko.html


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


end of page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License