Brodeckie, cukrownia, k. Kozyatyn, Vinnyts'ka Oblast', UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Brodeckie, UA.
Lat 49.7500 Long 28.6333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Sugar factory/cukrownia

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Brodetskoye - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Brodetskoye2.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vinnyts'ka Oblast', Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.7500 Long 28.6333 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Brodetskoye2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kozyatyn

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzynski family - Bledzki (2009).

The Brodeckie estate and the situated in it sugar factory were owned in the late 19th c. & early 20th c. by Ignacy Bohdan Chądzynski - Bledzki (2009).

 • Related places/Powiązania:

The nearby town of Machnowka where the Chądzynski family has founded a church - Bledzki (2009a).

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"W Brodeckiem rodzina Chądzynskich miała cukrownię i ziemię, uciekli
stamtąd przed rewolucją bolszewicką do Warszawy, gdzie dziadek Ignacy
Bohdan Chądzynski miał jeszcze Dom Handlowy (Chądzynski i
Bogusławski), mieli nawet biuro w Nowym Jorku. Ale to skolei przepadło
w powstaniu Warszawskim. Na Ukrainie, w sąsiedniej miejscowosci [Machnowka]
ufundowali istniejący do dzisiaj kosciół […]."
Src: Bledzki (2009a).

"O niezwykłej ukraińskiej gościnności nasza delegacja przekonywała się na każdym kroku. W bardzo miłej atmosferze odbyło się więc spotkanie z zastępcą Przewodniczącego Rejonowej Administracji w Kozjatyniu. […D]o pouczających należą także wizyty: w cukrowni z końca XIX w. zbudowanej przez Leopolda Matuszewskiego w miejscowości Brodeckie oraz w gospodarstwie rolnym „Switanok” o powierzchni 3000 ha we wsi Nepediwka."
http://www.powiat.konin.pl/pl/artykul/334.html

Brodetskoye, Ukraine Page
World:Ukraine
Lat 49.7500 Long 28.6333
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Brodetskoye2.html

Kozyatyn, Ukraine Page
Other names: Kasatin,Kazatin
World:Ukraine:Vinnyts'ka Oblast'
Lat 49.7167 Long 28.8333
http://www.fallingrain.com/world/UP/23/Kozyatyn.html

"Zwinogródka, dekanat Zwinogródka.
Antonówka, Berebisy, Bierzynka, Bohaczówka, Brodeckie, Budyszcze, Chlipniówka, [….]"
http://www.szlachta.com.pl/?page=19

Input by: tmc, 15 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License