Bolmin, wieś, k. Chęciny, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bolmin, PL.
Lat 50.8167 Long 20.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.8167 Long 20.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bolmin.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Chęciny

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Brzeski family.

 • In 1604 a property of Jan Brzeski - Kędracki (2006).
 • Towards the end of 17th c. the village had a manor was built by Stanisław Brzeski h. Ciołek - Kędracki (2006).

A place endowed by the Ciołek family.

 • In 1604 a church of the Birth of Holy Mary ("pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny") was founded by the lord of the village, Jan Brzeski - Kędracki (2006).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Nazwa tej wsi kojarzy się głównie z popularnym kąpieliskiem. Właściwy Bolmin znajduje się jednak po drugiej stronie drogi Kielce - Małogoszcz.
Nazwa wsi pochodzi od imion Bolemir lub Bolemysł, a najstarsze wzmianki o niej pochodzą z XIV wieku. Znajdujący się przy głównej drodze kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny ufundował w 1604 roku dziedzic Jan Brzeski. […]
Na ich południowym zboczu, kilkaset metrów od kościoła, naprzeciw nowej szkoły, znajdują się ruiny dworu. Jego historia jest ciągle pełna tajemnic. Prawdopodobnie zbudował go w końcu XVII wieku Stanisław Brzeski herbu Ciołek. Według innej wersji powstał z przebudowy średniowiecznego zamku. […]" Kędracki (2006).

Bolmin, Poland Page
Other names: Bolumin
World:Poland
Lat 50.8167 Long 20.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bolmin.html

Input by: tmc, 4 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License