Bohdany, wieś, k. Konstantinova, Kraslavas Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Bohdany, LV.
Lat 56.0425 Long 27.507
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bogdonii - maps.google.com
Bogdani - http://www.vietas.lv/eng/index.php?p=11&id=1237

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Kraslavas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.0425 Long 27.507 - est. from maps in maps.google.com - tmc, 19 Jan 2010.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Konstantinova

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Bohdany - a property of the Szadurski family. Źródła: Bon. II 300; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1. http://polishgenealogy.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Szadurski h. Ciołek, rodzina małopolska, pochodząca z Szadurek w woj. lubelskim, później przeniosła się na Litwę i do Inflant. Z tej rodziny Stanisław, starosta ryski 1614 r.
W XIX wieku byli właścicielami dóbr Zwirdzin, Dunakl, Dorotpol, Duksztygal, Newlany,
Dembowiec, Bohdany, Jasmnyża, Pusza, Fejmany, Małnów, Oświej, Pelecz, Salnowo i Kazimierzów w Inflantach Polskich, w pow. lucyńskim i dynaburskim, Balin i Domanowo w pow. drysieńskim, Adamów w pow. siebieskim.
Źródła: Bon. II 300; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.
http://polishgenealogy.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

Bogdani
Latgale reg. >  prov. > Konstantinovas par.
Konstantinova Parish Council (Konstantinovas par., Konstantinova)
http://www.vietas.lv/eng/index.php?p=11&id=1237

Bogdonii - www.google.com

Konstantinova, Latvia Page
World:Latvia:Kraslavas Rajons
Lat 56.0667 Long 27.4333
http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Konstantinova.html

Input by: tmc, 18 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License