Bogusze, wieś, k. Grajewo, Warmińsko-Mazurskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bogusze, PL.
Lat 53.6833 Long 22.4500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Warmińsko-Mazurskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.6833 Long 22.4500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/61/Bogusze.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Grajewo

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żelechowski family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Stanisław Żelechowski (1868-1940) - ziemianin. Właściciel majątku Bogusze. Urodził się w 1868 r. w rodzinie ziemiańskiej, do której należał majątek w przygranicznych Boguszach. Jego ojciec również Stanisław popierał powstanie styczniowe. Stanisław studiował w Rydze, gdzie zaprzyjaźnił się z późniejszym Prezydentem RP – Mościckim, który odwiedził go w Boguszach przy okazji uroczystości poświęcenia sztandaru 9 pskw 1928 r. Jako ziemianin z tradycjami angażował się w działalność społeczną i ekonomiczną. W 1911 r. będąc już wówczas członkiem Sądu Gminnego był jednym z założycieli Grajewskiego Towarzystwa Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej […] Zmarł w drodze jesienią 1940 r. w Mińsku. Symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu w Grajewie.
http://www.grajewiak.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=530

Bogusze, Poland Page
World:Poland
Lat 53.6833 Long 22.4500
http://www.fallingrain.com/world/PL/61/Bogusze.html

Input by: tmc, 18 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License