Bogucice, wieś, k. Pinczów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bogucice, PL.
Lat 50.4833 Long 20.6000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bogucicz [1325] - Jardecki (1992:203)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.4833 Long 20.6000 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bogucice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Pinczów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

A property of Comes Thomas dictus Ciolek heres do Bogucicz [1325] - Jardecki (1992:203)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1325 - Jardecki (1992:203)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Jedrzejow, Poland Page
Other names: J?drzejów,Yendzheyev
World:Poland
Lat 50.6333 Long 20.3000
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Jedrzejow.html

Bogucice, Poland Page
Other names: Bogucice-Zakamen
World:Poland
Lat 50.4833 Long 20.6000
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bogucice.html

Wojciechow, Poland Page
Other names: Wojciechów
World:Poland
Lat 50.9333 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Wojciechow2.html

Another Wojciechow, this time S of Bogucie is
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Wojciechow.html
Input by: tmc, 21 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License