Bobrowiec, wieś, k. Rawa Maz., Łódzkie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bobrowiec, PL.
Lat 51.6333 Long 20.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś or Town/miasteczko or City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bobrowicz - Jardetzky (1992:129)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6333 Long 20.3333 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Bobrowiec.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Rawa Mazowiecka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciolek-Drzewicki family - Jardetzky (1992:129).

Purchased in 1528 by Adam Drzewicki (a brother of Mathias Drzewicki) - Jardetzky (1992:129).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Bobrowicz, (on grounds of the similarity of names, and geography) it is, most likely,
Bobrowiec, Poland Page
World:Poland
Lat 51.6333 Long 20.3333
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Bobrowiec.html

Input by: tmc, 6 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License