Blochy, wieś, k. Ostrów Maz., Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: PConfirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Blochy, PL.
Lat 52.7333 Long 21.6000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.7333 Long 21.6000 http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Blochy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ostrów Mazowiecka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzyński family - Kosieradzki (2009b).

In 1482 r. Jakub Chądzyński sold one half of the village Blochy to Grzymała of Sterdynia. Kosieradzki (2009b)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Blochy, Poland Page
World:Poland
Lat 52.7333 Long 21.6000
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Blochy.html

Input by: tmc, 2 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License