Bielany-2, klasztor, k. Kraków, Małopolskie woj., PL PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bielany2, PL.
Lat 50.0500 Long 19.8333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Monastery/klasztor

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0500 Long 19.8333 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Bielany.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kraków

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

Klasztor na Bielanach, gdzie jest "[…] kaplica s. Krzyża [… w ktorej znajduje sie] Zakrystya zasobn [a…] w znaczny zbiór pięknych i bogatych szat i naczyń liturgicznych głównie z XVII wieku [… takich jak] ornat z pięknej tkaniny XVIII w. z h. Ciołek u dołu pleców, na liartusz pod infułą i pastorałem." (Tomkiewicz 1904).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

17th c.

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Bielany, Poland Page
World:Poland
Lat 50.0500 Long 19.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Bielany.html

Input by: tmc, 3 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License