Bielany-1, wieś, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Bielany, PL.
Lat 51.659168 Long 21.519625
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Byelany - Jardetzky (1992:138);
Byelani - Jardetzky (1992:204);
Bielany [1592] - Grodecki (1592).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

A village Bielany or Byelany no longer exists (Jardetzky 1992:138, footnote 1047). We know that it was adjacent (Jardetzky 1992:138) to Kobylnica Lat 51.6667 Long 21.5833 and Kochow-1 Lat 51.6833 Long 21.5500 .
The Bielany's coords are assumed to be very close those of Kepa Bielanska [not listed in www.fallingrain.com/world/], which acc. to Google Earth is at Lat: 51.659168 Long: 21.519625 - tmc, 29 May 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:138)

In early 1400s owned by Clemens I de Byelany - Jardetzky (1992:138)


A property of the Ciołek-Bieliński family - Jardetzky (1992:204)

Bieliński [1418] - Jardetzky (1992:204)

 • Related places/Powiązania:

The nearby Kochow-1, Kobylnica and Maciejowice villages.

 • Early date/Wczesna data:

Byelani [1418] - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, 28 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License