Białystok, miasto, Białystok, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bialystok, PL.
Lat 53.1333 Long 23.1500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.1333 Long 23.1500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/81/Bialystok.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Białystok

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Białostockie sgraffita 5
HERBY - trzy płaszczyzny z 3, 4 i 2 płycinami
materiał, technika: sgraffito dwubarwne; zaprawa cementowa, narzut, wycinanie
projekt i wykonanie: art. plast. Stefan Rybi, Białystok
Białystok, Rynek Kościuszki nr 5 A, elewacja północna
http://bialostocki.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?10"

Bialystok, Poland Page
Other names: Bjelostock,Belostok,Białystok,Byelostok
World:Poland:Wojewodztwo Podlaskie
Lat 53.1333 Long 23.1500
http://www.fallingrain.com/world/PL/81/Bialystok.html

Input by: tmc, 9 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License