Bezimienna-4, wieś, k. Sochaczew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Bezimienna-4, PL.
Lat 52.2000 Long 20.2500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Sochaczew's coords: Lat 52.2333 Long 20.2500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Sochaczew.html
hence, rough est. Bezimienna-4 coords: Lat 52.2000 Long 20.2500 - tmc, 10 Jun 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

text

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Drzewicki family.

In 1497 (29 Sep 1497) Jacobus (the father of Archbishop Mathias Drzewicki) was a receipient of "lands in the region of Sochaczew, confiscated from Vincentius Ossuchowski" (h. Pomian), "who refused service in the Moldavian campaign." - Jardetzky (1992:124).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Sochaczew, Poland Page
World:Poland
Lat 52.2333 Long 20.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Sochaczew.html

Input by: tmc, 10 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License