Bezimienna-3, wieś, k. Galich, Ternopilska Oblast, UA

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Bezimienna-3, UA.
Lat 49.3167 Long 24.9333
http://www.fallingrain.com/world/

http://maps.google.com/maps?q=49.3167+24.9333+(XXXX)&ll=49.3167,24.9333&spn=05.0,05.0&t=k&hl=en

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ternopil's'ka Oblast, Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

(Using Halicz coords modified by an arbitrary extra 0.2 long/lat degree, thus: Lat 49.3167 Long 24.9333)

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Halicz

 • Significance/rola miejsca:

Bezimienna-3, an unidentified at present village in the Halicz region which, in c. 1533, was a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:127)

Andreas Drzewiczki - in 1531 took part in the Obertyn campaign and was subsequently rewarded by a property in the region of Halicz on 21 May 1533. - Jardetzky (1992-127)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Galich, Ukraine Page
Other names: Halicz
World:Ukraine
Lat 49.1167 Long 24.7333
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Galich.html

Input by: tmc, 3 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License