Bezimienna-2, wieś, k. Kobryn, Brestskaya Voblasts, BY

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Place/miejsce:

Location of Bezimienna-2, BY.
Lat 52.4161 Long 24.5664
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Brestskaya Voblasts, Bialorus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

(Using Kobryn coords modified by an arbitrary extra 0.2 long/lat degree, thus: Lat 52.4161 Long 24.5664)
Lat 52.2161 Long 24.3664 http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Kobryn.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

text

 • Significance/rola miejsca:

Bezimienna-2, an unidentified at present village in the Kobryn region which, in c. 1543, was a property of the Drzewicki-Zardecki family - Jardetzky (1992:127).

Jan Drzewicki Zardecki, son of Jan, in 1543 sells an estate near Kobryn to his brother Eliasz - Jardetzky (1992:127).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kobryn, Belarus Page
Other names: Kobrin
World:Belarus:Brestskaya Voblasts'
Lat 52.2161 Long 24.3664
http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Kobryn.html

Input by: tmc, 3 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License