Bezimienna-1, wieś, k. Gorysławice, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Bezimienna-1, PL.
Lat 50.5500 Long 20.9000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

An unnamed place near Boryslawice http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/728

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

(Using Goryslawice coords modified by an arbitrary extra 0.2 long/lat degree, thus: Lat 50.5500 Long 20.9000)
Lat 50.3500 Long 20.7000 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Goryslawice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Wiślica

 • Significance/rola miejsca:

Bezimienna-1, an unidentified at present village in the Goryslawice region which, in c. 1198, was a property of Dominus Bugiuoy [one of the progenitors of Cioleks] - Jardetzky (1992:109).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1198 - Jardetzky (1992:109)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Approx 1 km from Gorysławice to Wiślica !

Goryslawice, Poland Page
Other names: Gorysławice
World:Poland
Latitude 50.3500 Longitude 20.7000
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Goryslawice.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License