Bełżyce, wieś, k. Lublin, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Belzyce, PL.
Lat 51.1833 Long 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1833 Long 22.2833 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Belzyce.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Lublin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Bzicki family.

A place endowed by the Ciołek family.

 • In c. 1558 Andrzej Bzicki (d. 1567) converted catholic church in Bełżyce into a calvinist one Jadczak (1997).

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1570 the minister (vicar) of the calvinist church in Bełżyce was Jan Bzicki of Bełżyce - Jadczak (1997).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Andrzej Bzicki (zm. 1567) – kasztelan chełmski, w 1555 został senatorem. Wraz ze Stanisławem Żółkiewskim i Erazmem Otwinowskim reprezentował Rzeczpospolitą w poselstwie do Turcji.
Ożenił się z wdową Anną z Pileckich Kobylańską (zm. 1576). W posagu otrzymał Bełżyce. W 1558 Bzicki zamienił kościół na kalwiński zbór." - http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Bzicki

Belzyce, Poland Page
Other names: Bełżyce
World:Poland
Lat 51.1833 Long 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Belzyce.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License