Bardo, kościół, k. Raków, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Bardo, PL.
Lat 50.7333 Long 21.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Church/kościół

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Bardo Górne - http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bardo.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7333 Long 21.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bardo.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Raków

 • Significance/rola miejsca:

A place endowed by the Ciołek family.

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1789

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

W XV wieku stał w Bardzie kościół drewniany, którego kolatorem był właściciel Barda Mikołaj z Kurozwęk, herbu Róża. Jak długo służył wiernym ten kościół nie wiadomo, gdyż dawne dokumenty zaginęły. Obecny, murowany kościół z dostawioną od północno-wschodniej strony zakrystią jest kryty blachą. Został wystawiony w 1789 r. przez Barbarę Misiewską, stolnikową Bracławską. […] Górna część ołtarza zawiera również stary obraz Chrystusa w otoczeniu świętych. Antepedium wielkiego ołtarza ma herb Ciołek wśród oznak rycerskich i liter: Z.K.B.M.S.B. (Założycielka Kościoła Barbara Misiewska Stolnikowa Bracławska). Ołtarze boczne: po lewej stronie św. Barbary, na zasłonie św. Michał.
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=6

Bardo – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Raków.
Szer: 50.735556 Dlug: 21.043333
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bardo_(województwo_świętokrzyskie)

Bardo, Poland Page
Other names: Bardo Górne,Bardo Gorne
World:Poland
Lat 50.7333 Long 21.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Bardo.html

"Ignacy [Bogatko h.Pomian]. posel sejma 1764 r., podczaszy winnicki, stolnik 1780 r, a w 1781 r. sedzia ziemski braclawski."
http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/HERBARZ/2005-11/1130966326

Input by: tmc, 3 Sep 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License