Babsk, kościół, k. Rawa Mazowiecka, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Babsk, PL.
Lat 51.8333 Long 20.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Church/kościół

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8333 Long 20.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Babsk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Rawa Mazowiecka

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[…] murowany kościół pw. Św Antoniego Padewskiego w Basku. Ta klasycystyczna świątynia wzniesiona została na miejscu XVI wiecznego drewnianego kościołka, w latach 1803-1809r., staraniem Józefa Okęckiego, ówczesnego właściciela majątku w Babsku. Ta jednonawowa budowla jest otoczona murem z czterema kaplicami Ewangelistów i dzwonnicę. Do stojącej na niewielkim wzgórzu świątyni prowadzi zabytkowa aleja lipowa. Fasada świątyni o boniowanych naro_ach, podzielona jest pilastrami i zwieńczona blekowaniem podtrzymującym trójkątny tympanon. Nawę świątyni wzniesiono na planie prostokąta, przylega do niej większe kwadratowe prezbiterium. Wnętrze kościoła rozczłonkowane jest parzystymi pilastrami. Z wyposażenia na szczególną uwagę zasługują trzy ołtarze oraz oryginalna ambona w kształcie łodzi z orłem na dziobie. W zakrystii wisi portret biskupa Antoniego Okęckiego, fundatora kościoła. Z tego samego okresu co kościół pochodzi również dzwonnica nakryta płaskim dachem namiotowym i zwieńczona obeliskiem a także empirowa plebania przykryta czterospadowym dachem, krytym gontem. Nad jej wejściem wisi blaszany kartusz z herbem Ciołek."
http://bazagmin.pl/pliki/prezentacje/388/cms/szablony/724/pliki/plan_rozwoju_lokalnego_gminy_biala_rawska.doc

Babsk, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8333 Long 20.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/59/Babsk.html

Input by: tmc, 6 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License