Terminology/Terminologia

I

  • Identification/Trafność - Probability that the stated geographical place has been correctly identified and linked to the Ciołeks' history/Prawdopodobieństwo poprawnej identifikacji i połączenia danego geograficznego miejsca z historią Ciołków.

O

  • Ownership/Własność - Probability that the place has been owned by the Ciołeks/Prawdopodobieństwo że dane miejsce było kiedyś posiadane przez Ciołków.

P

  • Precision/precyzja - Precision of the stated geographical coordinates/Dokładność podanych geograficznych koordynat.

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License