Regional clusters of surnames

Regional Clusters of Surnames

(1) The Koscian-Krzywin-Gostyn group in Wielkopolska (Jardetzky 1992:106)

 • Gosciejewski (1394)
 • Kromolicki (1392)
 • Podrzeczski (1401)
 • Pianowski (1421)
 • Wlostowski (1401, 1413)

(2) The Plock-Mazowian group (Jardetzky 1992:106)

 • Gierlachowski (1479)
 • Goryszewski (1533)
 • Lipowski (Lipowiecki) (1413)
 • Woznicki (1484 or 1542)

(3) The Drzewica-Radom group (Jardetzky 1992:107)

 • Drzewicki (1316)
 • Gluski (1450)
 • Maciejowski (1425)
 • Poniatowski (1490)
 • Zaleski (1377, 1417)
 • Zelenski (Zielinski) (1413, 1488)
 • Zardecki (1534)
 • also Brzeski (1368, 1453)
 • Cha(b)dzynski (1368, 1428)
 • Gutanowski (1447)
 • Korycki (1494)
 • Szadurski (1447)

(4) The Ciolek-Ostralanka-Mazovian group (Jardetzky 1992:107)

 • Bielinski (1425)
 • Ciolek (1356)
 • Dobrzyniecki (1408)
 • Gutowski (1492)

[descendants of Zygmunt Ciolek of Ostroleka, who married in 1492 Malgorzata of Guty (near Lomza), a daughter of Jan i Anna of Jankowice - (Gutowski n.d.).

 • Ostrolecki (1356) [incl. Osiemborowski (1533), Pilecki (1488), Sobinski (1534)]
 • Powsinski (1451)
 • Zelechowski (1425)

(5) The Chelm-Belz group (Jardetzky 1992:107-108)

 • Bzicki (1530)
 • Czarnoluski (1564)
 • Zulinski (1539)
 • Cichoborski (1456)
 • Komorowski (1510)
 • Podfilipski (1456)

(6) The Podlasie group (Jardetzky 1992:108)

 • Chadynski (Chadzenski, Chondzynski) (1542) - Chadzyn
 • Kossowski (Koszewski) (1532) - Koszew
 • Koszewski (1576) - Koszewica

Input by: tmc, 27 Mar 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License