Timeline / Chronologia wydarzeń

Timeline / Chronologia wydarzeń

1775

  • Austria creates Bukowina from Moldavian territories won in the war between Austria & Turkey and territories detached from Galicia (Czapliński i Ładogórski 1998: 28-29)

Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License