Andrepno, wieś, kosciół, k. Dagda, Daugavpils Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Andrepno, LV.
Lat 56.1833 Long 27.3833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Anderpmujża - http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=2198&p=3570#p3570
Andrepna - http://www.fallingrain.com/world/LG/7/Andrupene.html
Andrupene - http://www.fallingrain.com/world/LG/7/Andrupene.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Daugavpils Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.1833 Long 27.3833 - http://www.fallingrain.com/world/LG/7/Andrupene.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Dagda

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.
A place endowed by the Ciołek family.

"Andrepno, […] dawn. Anderpmujża, po łotew. Andrupene, wś, pow. rzeżycki, własność Benisławskich, 2545 dz., niegdyś Sołtanów i Szadurskich. Kościół paraf. N. P. Maryi Szkaplerznej, 1849 na nowo z muru przez Ignacego Szadurskiego odbudowany. Parafia A. dek. rzeżycko-raźnieńskiego liczyła w 1857 r. 59 wsi, 301 chat, ludności ogólnej 2586 (1689 katolików, 897 starowierców) t. j. 4 Polaków, 1685 Łotyszów, 897 Hossyan (notatka p. Piotra Wereszczyńskiego). Ok. 1890r. ma dusz katol. 1659. [SGKP] […]
po 1709 właścicielem jest Stanisław Sołtan - syn Samuela
1849 - odbudowa kościoła ufundowana przez Igancego Szadurskiego
ok. 1850 właścicielka: Monika Szadurska h. Ciołek, wdowa po Adamie Benisławskim"
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=2198&p=3570#p3570

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Andrupene, Latvia Page
Other names: Andrepno,Andrepna
World:Latvia:Daugavpils Rajons
Lat 56.1833 Long 27.3833
http://www.fallingrain.com/world/LG/7/Andrupene.html

Input by: tmc, 17 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License