Albrechtów, wieś, k. Pińsk, Brestskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Albrechtów, BY.
Lat 52.1100 Long 26.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Albrychtów - http://www.ornatowski.com/places/albrechtow.htm

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Brestskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Estimated coords, using the Pinsk values. Albrechtow is here arbitrarily placed SW of Pinsk itself, thus Lat 52.1214 Long 26.0728 http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Pinsk.html, and therefore Lat 52.1100 Long 26.0000 Albrechtów - tmc, 11 Aug 2009/

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pińsk

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Poniatowski family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Pinsk - Usytuowane nad Piną Kolegium i kościół jezuitów ufundował książę Stanisław Albrecht Radziwiłł (z wdzięczności, mieszkańcy Pińska nazwali potem na jego cześć jedno z przedmieść Albrechtowem)."
http://gen.genealogiapolska.pl/showmedia.php?mediaID=69839&medialinkID=10582

"Albrechtów (Albrychtów)
Dobra ziemskie (wieś pow. piński, nad rz. Piną, gm. pińkowska, 1 stan. polic. (Łohiszyński), 2-gi okr. sądowy (piński); o 1,5 wiorsty od Pińska.
W XVIII w. był własnością Poniatowskich i gdy w 1784 r. we wrześniu Stanisław August zwiedza Pińsk, sławną groblę Butrymowicza i jego Krystynów, był taż w Albrechtowie u Franciszka Poniatowskiego. Dobra te następnie przeszły we władanie rodziny Skirmuntów i do dziś dnia w ich ręku pozostają. […]
Według przekazów rodzinnych, położone w pobliżu Pińska dobra Albrechtów miały być początkowo dziedzictwem rodziny Ogińskich, a następnie w XVIII w. przeszły do Poniatowskich h. Ciołek, z innej linni niż królewska. We wrześniu 1784 r., oglądając groblę wybudowaną przez Mateusza Butrymowicza, król Stanisław August odwiedził jego dwór w Krystynowie. Przy okazji wstąpił też do Albrechtowa,będącego wówczas siedzibą Franciszka Poniatowskiego."
http://www.ornatowski.com/places/albrechtow.htm

Pinsk, Belarus Page
World:Belarus:Brestskaya Voblasts'
Lat 52.1214 Long 26.0728
http://www.fallingrain.com/world/BO/1/Pinsk.html

Input by: tmc, 11 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License