Aksamity, wieś, k. Ostrołęka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Aksamity, PL.
Lat 52.9667 Long 21.7333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.9667 Long 21.7333

http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Grodzisk2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ostrołęka

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Aksamitowski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wittyg and Dziadulewicz (1908)
wies: Aksamity wlasciciel: Aksamitowski h. Ciołek

"Grodzisk - wieś i folwark. 21 domów mieszkalnych, 195 mieszkańców; głównie ziemia dworska [stats from 1827 - tmc]. Dobra składają się z folwarków: Grodzisk, Stylongi i Czerwin, dezerty Trojany, Aksamity i Wądołki, nomenklatury fabrycznej Gunin, wsi: Grodzisk, Czerwin, Dzwonek, Stylongi i Zaorze. Na terytorium dóbr jest osada fabryczna, cukrownia Gunin, młyn wodny."
http://www.zebrowski.net.pl/mapa_czerwin.html

Grodzisk, Poland Page
World:Poland
Lat 52.9667 Long 21.7333
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Grodzisk2.html

Input by: tmc, 4 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License